Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,

prohlašujeme, že veškeré Vaše osobní údaje, které vložíte do elektronické objednávky, budeme spravovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, především je nebudeme zveřejňovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Výjimkou je zpřístupnění osobám bezprostředně zapojeným do realizace Vaší objednávky, kterým Vaše osobní údaje poskytneme pouze v nezbytné minimální míře. Vaše údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a ztrátě rozmanitými prostředky (elektronicky, technicky, fyzicky, smluvně a administrativně).

Společnost SuperKomíny přijala nezbytná technická a organizační opatření, aby zajistila dodržování předpisů o ochraně osobních údajů jak interně, tak ze strany externích partnerů. Základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů v České republice je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Účelem tohoto zákona je zajistit ochranu osobních údajů, způsob jejich zpracování v České republice a předávání osobních údajů do zahraničí, a upravit vztahy, které v souvislosti s nimi vznikají.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.