Ceník montáže

Zakoupený individuální komín Vám můžeme dovézt i postavit.

Následující informace se týkají ceny dopravy našich pracovníků v případě, že si spolu s komínem přejete také montáž komína.

Komín staví naši pracovníci zpravidla jeden den (komín do výšky 6 m). V případě vyšších komínů se pokračuje následující den (první den se staví do výšky cca 6 m a další den se montáž dokončí).

Místo, kde bude komín stát, musí být připravené, prostupné po celé výšce komína s vybudovaným dostatečným základem pro komín. Montáž komínu nezahrnuje další povrchovou úpravu tvárnic a rovněž nezahrnuje oplechování komínu při průchodu střechou. Při stavbě komínu v rodinném domě je možné ušetřit DPH ve výši 6 % z ceny komínu. Stavba nebo objekt musí splňovat podmínky stanovené v § 48 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Ceník montáže:

Výška komína Jednoprůduch
Cena bez DPH
Jednoprůduch s VŠ
Cena bez DPH
Dvouprůduch
Cena bez DPH
do 4 m výšky 2.900 Kč 3.625 Kč 4.350 Kč
do 5m výšky 3.900 Kč 4.875 Kč 5.850 Kč
do 6 m výšky 4.900 Kč 6.125 Kč 7.350 Kč
do 7 m výšky 5.900 Kč 7.375 Kč 8.850 Kč
do 8 m výšky 6.900 kč 8.625 kč 10.350 kč
do 9 m výšky 7.900 Kč 9.875 Kč 11.850 Kč
10 – 12 m výšky 8.900 Kč* 11.125 Kč* 13.350 Kč*

*cena je orientační záleží na přístupnosti atd.

K této ceně je potřeba přičíst cenu za dopravu a režijní náklady pracovníků viz. tabulka níže.

Vzdálenost Dopravné bez PDH Režie bez DPH Celkem bez DPH
do 50 km 332 Kč 0 Kč 332 Kč
do 100 km 405 Kč 0 Kč 405 Kč
do 150 km 488 Kč 990 Kč 1.478 Kč
do 200 km 570 Kč 990 Kč 1.560 Kč
do 250 km 653 Kč 990 Kč 1.643 Kč
do 300 km 736 Kč 990 Kč 1.726 Kč
do 350 km 818 Kč 990 Kč 1.808 Kč
do 400 km 901 Kč 990 Kč 1.891 Kč
401 – 500 km 983 Kč 990 Kč 1.973 Kč

Režijní náklady jsou práce spojené s montáží komínu jako je ubytování atd.

Před zahájením stavby si od Vás vyžádáme veškeré podklady nutné pro realizaci, zejména dokumentaci, projekt, případně fotodokumentaci.